Contact

Er is een speciaal LWP-team dat alle programma’s co├Ârdineert.

Dit LWP-team bestaat uit de volgende 5 leden, (van links naar rechts op de foto):

Jan de Groot
namens de Foorakker

Oene Krist, projectmanager

Harry Hoefakker
namens de Ulbe van Houten

Klaas Palma
namens de Ulbe van Houten

Jellie Smit (Niet op foto)
namens de Ulbe van Houten

lwp-team-1