Contact

Er is een speciaal LWP-team dat alle programma’s co├Ârdineert.

Dit LWP-team bestaat uit de volgende 4 leden, (van links naar rechts op de foto):

Jan de Groot
namens de Foorakker

Oene Krist, projectmanager

Harry Hoefakker
namens de Ulbe van Houten

Klaas Palma
namens de Ulbe van Houten

lwp-team-1